SOLARNE ELEKTRANE

Nudimo Vam kompletno projektiranje, montažu i praćenje rada elektrane po sistemu ključ u ruke.

Ukoliko ste vlasnik krova imate mogućnost instalirati solarnu elektranu na Vaš krov i zarađivati novac.

Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije konačno je pojednostavljena procedura izgradnje solarnih elektrana. Pravilnik favorizira izgradnju integriranih solarnih elektrana na postojeće objekte.

Pravo na poticajnu cijenu imate samo ukoliko potpišete ugovor o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije s HROTE (Hrvatski operator tržišta energije). Da bi potpisali ugovor s HROTE obvezno je da Vam elektranu instalira ovlašteni instalater.

Ugovor se potpisuje na 14 godina s garantiranim otkupom proizvedene električne energije. Nakon isteka ugovorne obveze (14 godina) i dalje prodajete proizvedenu energiju prema tržišnoj cijeni. Tarife za određivanje poticajnih cijena za otkup proizvedene električne energije kategorizirane su prema instaliranoj snazi solarne elektrane. Tarifni sustav favoriziran male elektrane do 10 kWp, odnosno do 30 kWp instalirane snage.

Tablica za formiranje poticajnih cijena za otkup proizvedene električne energije:
TIP POSTROJENJA C k1 k2 k3* C*k1 C*k1*k2 C*k1*k2*k3
Sunčana elektrana instalirane snage do uključivo 10 kW 1,10 2,39 1,20 1,00...1,15 2,629 3,154 3,15...3,63
Sunčana elektrana instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW 1,10 2,03 1,10 1,00...1,15 2,233 2,456 2,45...2,82
Sunčana elektrana instalirane snage veće od 30 kW 1,10 1,50 1,03 1,00...1,15 1,65 1,699 1,69...1,95

MALE ELEKTRANE DO 10 kWp

do 10Za instalaciju solarne elektrane 10 kWp potrebno je otprilike 80m2 krova.
Godišnje ovakva elektrana proizvede cca 14.000 kWh električne energije.
Uz poticajnu cijenu od cca 3,5 kn/kWh to bi značilo da godišnje prihodujete otprilike 49.000,00 kn prije oporezivanja i tako 14 godina.

Nudimo Vam instalaciju solarne elektrane 10 kWp po principu ključ u ruke, zatražite Vašu ponudu na 022 / 200 083.ekonomska analiza

ELEKTRANE OD 10 DO 30 kWp

do 30Za instalaciju solarne elektrane 30 kWp potrebno je otprilike 240m2 krova. Godišnje ovakva elektrana proizvede cca 51.000 kWh električne energije. Uz poticajnu cijenu od cca 2,75 kn/kWh to bi značilo da godišnje prihodujete otprilike 140.250,00 kn prije oporezivanja i tako 14 godina.

Nudimo Vam instalaciju solarne elektrane 30 kWp po principu ključ u ruke, zatražite Vašu ponudu na 022 / 200 083.
 

ekonomska analiza

VELIKE ELEKTRANE IZNAD 30 kWp

iznad 30Za instalaciju solarne elektrane iznad 30kWp poticajna cijena iznosi cca 1,8 kn/kWh. Za konkretan izračun slobodno nas kontaktirajte.

Napomena: Sve izračuni su orijentacioni i podložni su promjenama zavisno parametrima konkretnog projekta.

 Važno:
Prije početka gradnje solarne elektrane, investitor je dužan prijaviti gradilište državnom inspektoratu s obzirom da se radi o posebno opasnim radovima. Uz prijavu gradilišta dužan je priložiti plan izvođenja radova kojeg je izradila ovlaštena osoba - koordinator I.
Prilikom izvođenja radova investitor je dužan imenovati koordinatora II s obzirom da se radi o posebno opasnim radovima prema dodatku II Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Kaznene odredbe prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09):
Novčanom kaznom od 20.000 do 90.000 kuna kaznit će se za prekršaj investitor ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu tijekom izrade projekta ili ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu za koordinaciju tijekom izvođenja radova.
You are here: Home